Om het voor u overzichtelijk te maken, heb ik mijn werkwijze in 2 fasen opgedeeld. Uiteraard is het mogelijk om deze punten naar uw wens aan te passen of bij te stellen en kan vooraf worden afgesproken welke onderdelen per fase van toepassing zullen zijn.

Fase 1
kennismaking en bespreking van de plannen voor het bouwproject uitbrengen van eventuele offerte toetsing van het bestemmingsplan (gemeente) voorlopig ontwerp maken en bespreken maken van een definitief ontwerp / beoordelingsplan voor overleg bij de welstandscommissie afhankelijk van de grootte van het project kan een onderwerp als ‘schone grondverklaring’ ter sprake komen

Fase 2
maken van bestektekeningen en eventueel een bestek (werkomschrijving) regelen van een toetsingsrapport bouwbesluit bij o.a. woningbouw regelen van de constructieve berekeningen en, indien gewenst, een sondering invullen en indienen van de omgevingsvergunning

Bijkomende werkzaamheden
tekenwerk voor milieuvergunningen*
regelen van toetsing brandbeheersbaarheid*
regelen van akoestische rapportage
begeleiding en onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam bouwen

* bij bijvoorbeeld bij bedrijven, zorginstellingen en agrarische projecten