Bouwontwerpburo Erik de Boer te Makkinga is sinds 1994 actief in de bouwwereld op het gebied van ontwerp, bouwkundig tekenwerk en advisering. U kunt er terecht voor het ontwerpen van nieuwbouwwoningen, bedrijfspanden tot complete agrarische bedrijven, maar uiteraard ook voor het tekenwerk van verbouwingsplannen. Hieronder staat in het kort waar u rekening mee moet houden bij bouw- of verbouwplannen.

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet. Deze Woningwet kent twee categorieën bouwwerken: bouwen met een omgevingsvergunning of vergunningsvrij bouwen.

Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit ook als dit vergunningsvrij is volgens de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). In het Bouwbesluit staan technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Verder zal uw bouwplan ook aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan moeten voldoen.

Naast bovengenoemde punten kunt u te maken krijgen met een welstandsbeoordeling bij een omgevingsvergunning. In een omgevingsvergunning kan ook aangevinkt worden indien van toepassing: een sloopvergunning met of zonder asbestinventarisatierapport en bijvoorbeeld een kapvergunning.

Dit zijn uiteraard zaken waar u niet dagelijks mee te maken hebt, daarom kan het verstandig zijn om vooraf advies in te winnen bij het Bouwontwerpburo of contact op te nemen met uw gemeente.

Neem vrijblijvend contact op met Bouwontwerpburo Erik de Boer via 0516 – 44 19 29 of stuur ons een bericht via de contactpagina.

Neem vrijblijvend contact op met Bouwontwerpburo Erik de Boer via 0516 – 44 19 29 of stuur ons een bericht via de contactpagina.